فرش سجاده -الیاف

۱۳۹۶/۱/۷ دوشنبه
(0)
(0)
فرش سجاده -الیاف
فرش سجاده -الیاف
فرش سجاده
  مواد رنگرزای مصرفی درصنعت فرش و سجاده فرش
2

مواد رنگرزای مصرفی درصنعت فرش و سجاده فرش به دو گروه اصلی و هر گروه به چند شاخه فرعی تقسیم شده است .
 
الف – مواد رنگزای گروه اول – تمام مواد رنگرزی در این گروه در آب محلول هستند به جز مواد رنگرزی دیسپرس که خیلی جزیی محلول می باشند و شامل مواد رنگرزی اسیدی ، مستقیم، بازی و دیسپرس هستند.
 
ب- مواد رنگرزی گروه دوم – تمام مواد رنگرزی در این گروه در آب نامحلول هستند که به گروههای فرعی دیگری تقسیم می شوند:
1)مواد رنگرزی در نهایت به صورت ذرات بزرگ نامحلول در آب بر روی الیاف ایجاد می شوند و شامل مواد رنگرزی گوگردی ، خمی و آزوئیک است .
2 )با الیاف پیوند کوالانسی تشکیل می دهند و شامل مواد رنگرزی راکتیو می باشد .
3 ) مواد رنگرزیی که با دندانه های فلزی روی الیاف به کار می روند و شامل مواد رنگرزی کرومی ، یا متاکروم هستند .
4 ) ذرات غیر قابل حل در داخل لیف محاط می شوند و به خاطر اندازه و بی اثر بودنشان فرآیند برگشت ناپذیر است .
 
– درخشان کننده های فلورسنتی
 
1 – رنگ های اسیدی
مهمترین مصرف این رنگ ها در رنگرزی پشم بوده ولی گاهی برای رنگرزی ابریشم ، پلی آمیدها ، آکریلیک و الیاف پروتئینی دیگر نیز به کار می روند . معمولاً محیط حمام رنگرزی این اسیدی و شامل اسید سولفوریک ، فرمیک و استیک می باشد ولی گاهی بعضی از آنها در محیط های خنثی و کمی قلیایی نیز به کار برده می شوند . از نظر شیمیایی رنگهای اسیدی شامل رنگ های آزو ، آنتراکینونی ، تری فنیل متان ، آزین ، گزنتین ، کینون ، ایمین ، نیترو و نیتروزو می باشند . مقاومت این نوع رنگ ها بسیار متغیر است و به ساختمان شیمیایی آنها بستگی دارد . این رنگ ها بر روی انواع مختلف پشم ، نخ ، نمد ، آستری و گاهی ابریشم ، پلی آمیدها ، الیاف آکریلیک و الیاف پروتئینی رنگهای روشن ایجاد می نمایند .
 
2 – رنگ های بازی
این رنگ ها که از نظر شیمیایی به رنگ های کاتیونی معروف هستند ، به صورت نمک بوده و سیستم کروموفریک آن در قسمت کاتیون می باشد . این رنگ ها از اولین رنگ های سنیتیک بوده ولی امروزه به مقدار خیلی زیاد تهیه می شوند . رنگ های بازی از شفافیت به خصوصی بر خوردار هستند و رنگ های قرمز ، بنفش ، آبی و سبز را تولید می کنند . در مقابل نور مقاومت خوبی از خود نشان نمی دهند ولی در عوض اغلب الیاف را توسط آنها می توان رنگ نمود . رنگ های تری فنیل متان و دی فنیل متان از عمده ترین رنگ های کاتیونی می باشند . سیستم کروموفوری آن شامل کربن مرکزی بوده که سه حلقه آروماتیک به آن متصل است . رنگ و خواص ترکیب بستگی به نوع و تعداد آکسوکرومهایی از قبیلnr2 – oh – ( آریل آلکیل ، آریل یا آلکیل = r ) و غیره در سه محل پارا خواهد داشت . نمونه هایی از این رنگ ها سبز مالاکیت ، بنفش کریستال و آبی میکرل هیدرول می باشد . این رنگ ها برای رنگرزی پشم ، ابریشم ، پنبه دندانه دار شده با تانن و الیاف آکریلیک به کار می روند که در صنعت فرش و فرش سجاده کاربرد دارد.
 
3 – رنگ های مستقیم
از آنجایی که این رنگ ها بدون دندانه به کار برده می شوند ، لذا به رنگ های مستقیم معروف هستند . این دسته رنگ های آنیونی بوده که در محیط آبکی شامل الکترولیت برای رنگرزی الیاف سلولزی مصرف می شوند . در ضمن بعضی از این رنگ ها توسط واکنشهای آزوتاسیون مستقیماً بر روی الیاف ظاهر می گردند .
 
4 – رنگ های دیسپرس
این رنگ ها که از نوع شیمیایی آزو ، آنتراکینونی و نیترو می باشند ، اغلب دارای گروه های آمینو یا آمینوی استخلاف شده هستند . ولی گروه های قابل حل نظیر اسید سولفونیک ندارند و در محیط های آبکی همراه با مواد دیسپرس کننده به کار می روند . موارد استعمال اصلی این رنگ ها در رنگرزی استات سلولز ، نایلئن ، پلی استر ، الیاف آکریلیک ، پشم و الیاف پلی آمیدی است .
 
5 – رنگ های گوگردی
این رنگ ها که عمدتاً برای رنگرزی الیاف سلولزی به کار می روند دارای ثبات متوسط در مقابل اکثر عوامل خارجی هستند . نمونه های سیاه ، سبز ، آبی و قهوه ایی این رنگ ها ثبات خوبی در مقابل نور از خود نشان می دهند .
آنها رنگ های غیر قابل حل در آب هستند که شامل گوگرد در سیستم کروموفری و هم جزء زنجیر پلی سولفید می باشند . این رنگ ها معمولاً در حمام سولفید سدیم به کار رفته و می توانند به فرم قابل حل در آب احیاء گردند و توسط هوا ، اکسیداسیون دوباره رنگ دوباره بر روی الیاف انجام می پذیرد .
 
6 – رنگ های خمی
این رنگ ها که گروه بزرگی را تشکیل می دهند عمدتاً از انواع شیمیایی آنتراکینونی ، نیلی گوگردی می باشند . این رنگ ها نامحلول بوده و به کمک سود کوستیک و سدیم هیدروسولفیت احیاء می شوند و به صورت لوکوی محلول در می آیند . این لوکو جذب لیف شده توسط اکسیداسیون ( در بعضی موارد به کمک اکسیزن هوا و در بعضی موارد توسط بیکرومات پتاسیم ) مجدداً به شکل نامحلول در داخل لیف در می آید . این رنگ ها در درجه اول برای رنگرزی پنبه و در درجه دوم برای پشم ، ابریشم و استات سلولز مورد استفاده قرار می گیرند .
 
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
شرکت سازنده