محصولات شرکت - دو

 محصولات تولیدی شرکت فرش سجاده ای عرش محصولات تولیدی شرکت فرش سجاده ای عرش محصولات تولیدی شرکت فرش سجاده ای عرش
تولید سجاده فرش در طرح ها و کیفیت و مشخصات فنی متنوع
پنج شنبه بیست و یکم بهمن ۹۵
 سجاده فرش طرح ستاره سجاده فرش طرح ستاره سجاده فرش طرح ستاره
سجاده فرش تمام اکرولیک ستاره. سجاده فرش طرح ستاره. به کارگیری بهترین مواد اولیه. به کارگیری نقوش و طرح های به روز. تنوع طرح و قیمت توافقی. مشتری مداری. عرضه مستقیم و بی واسطه از کارخانه. ارزان بودن سجاده فرش به نسبت قیمت بازار. همکاری با ارگان های عمومی و خصوصی. تهیه سجاده فرش های مساجد و مدارس. تخفیف برای مساجد و نمازخانه ها و حسینیه ها. استفاده از طرحان نمونه کشوری. استفاده از مدیریت کیفیت سنجی و فنی. به کارگیری نصاب های ماهر و استاد کار. مشاوره و طرح ریزی نصب رایگان.
چهارشنبه سیزدهم بهمن ۹۵
 سجاده فرش طرح اسپورت سجاده فرش طرح اسپورت سجاده فرش طرح اسپورت
سجاده فرش تمام اکرولیک اسپرت. سجاده فرش طرح اسپورت. به کارگیری بهترین مواد اولیه. به کارگیری نقوش و طرح های به روز. تنوع طرح و قیمت توافقی. مشتری مداری. عرضه مستقیم و بی واسطه از کارخانه. ارزان بودن سجاده فرش به نسبت قیمت بازار. همکاری با ارگان های عمومی و خصوصی. تهیه سجاده فرش های مساجد و مدارس. تخفیف برای مساجد و نمازخانه ها و حسینیه ها. استفاده از طرحان نمونه کشوری. استفاده از مدیریت کیفیت سنجی و فنی. به کارگیری نصاب های ماهر و استاد کار. مشاوره و طرح ریزی نصب رایگان.
پنج شنبه سی ام دی ۹۵
 سجاده فرش طرح مناره گل دار سجاده فرش طرح مناره گل دار سجاده فرش طرح مناره گل دار
سجاده فرش تمام اکرولیک مناره گلدار . سجاده فرش طرح مناره گل دار. به کارگیری بهترین مواد اولیه. به کارگیری نقوش و طرح های به روز. تنوع طرح و قیمت توافقی. مشتری مداری. عرضه مستقیم و بی واسطه از کارخانه. ارزان بودن سجاده فرش به نسبت قیمت بازار. همکاری با ارگان های عمومی و خصوصی. تهیه سجاده فرش های مساجد و مدارس. تخفیف برای مساجد و نمازخانه ها و حسینیه ها. استفاده از طرحان نمونه کشوری. استفاده از مدیریت کیفیت سنجی و فنی. به کارگیری نصاب های ماهر و استاد کار. مشاوره و طرح ریزی نصب رایگان.
پنج شنبه سی ام دی ۹۵
 سجاده فرش طرح نیایش سجاده فرش طرح نیایش سجاده فرش طرح نیایش
سجاده فرش تمام اکرولیک نیایش. سجاده فرش طرح نیایش. به کارگیری بهترین مواد اولیه. به کارگیری نقوش و طرح های به روز. تنوع طرح و قیمت توافقی. مشتری مداری. عرضه مستقیم و بی واسطه از کارخانه. ارزان بودن سجاده فرش به نسبت قیمت بازار. همکاری با ارگان های عمومی و خصوصی. تهیه سجاده فرش های مساجد و مدارس. تخفیف برای مساجد و نمازخانه ها و حسینیه ها. استفاده از طرحان نمونه کشوری. استفاده از مدیریت کیفیت سنجی و فنی. به کارگیری نصاب های ماهر و استاد کار. مشاوره و طرح ریزی نصب رایگان.
پنج شنبه سی ام دی ۹۵
شرکت سازنده